ResultaterSOGNSVANN RUNDT MEDSOLS

RESULTATER
fra samtlige Sognsvann Rundt Medsols løp 2001 – 2016.MOTBAKKELØPENE I MARIDALSALPENE

Motbakkecupen i Maridalsalpene  2014   MENN      KVINNER
Motbakkecupen i Maridalsalpene  2013   MENN      KVINNER

Motbakkecupen i Maridalsalpene  2012   MENN      KVINNER
Motbakkecupen i Maridalsalpene  2011   MENN      KVINNER
Motbakkecupen i Maridalsalpene  2010   MENN      KVINNER


MOTBAKKELØPCUPEN 2014                  KLASSEVIS
Rett til Værs      MENN   KVINNER    MENN   KVINNER
Fagervann Opp      MENN   KVINNER    MENN   KVINNER
Sellanrå Opp       MENN   KVINNER    MENN   KVINNER
Gaupekollen Opp    MENN   KVINNER    MENN   KVINNER
Skjennungsstua Opp MENN   KVINNER    MENN   KVINNER

MOTBAKKELØPCUPEN 2013                  
KLASSEVIS
Rett til Værs      MENN   KVINNER    MENN   KVINNER
Fagervann Opp      MENN   KVINNER    MENN   KVINNER
Sellanrå Opp       MENN   KVINNER    MENN   KVINNER
Gaupekollen Opp    MENN   KVINNER    MENN   KVINNER
Skjennungsstua Opp MENN   KVINNER    MENN   KVINNER


MOTBAKKELØPCUPEN 2012                                    
Rett til Værs      MENN   KVINNER    MENN   KVINNER

Fagervann Opp      MENN   KVINNER    MENN   KVINNER
Sellanrå Opp       MENN   KVINNER    MENN   KVINNER        
Gaupekollen Opp    MENN   KVINNER    MENN   KVINNER

Skjennungsstua Opp MENN   KVINNER    MENN   KVINNER

MOTBAKKELØPCUPEN 2011
Rett til Værs      MENN   KVINNER    MENN   KVINNER
Fagervann Opp      MENN   KVINNER    MENN   KVINNER
Sellanrå Opp       MENN   KVINNER    MENN   KVINNER
Gaupekollen Opp    MENN   KVINNER    MENN   KVINNER
Skjennungsstua Opp MENN   KVINNER    MENN   KVINNER

MOTBAKKELØPCUPEN 2010

Rett til Værs      MENN KVINNER    
MENN   KVINNER
Fagervann Opp      MENN KVINNER     MENN   KVINNER  
Sellanrå Opp       MENN KVINNER     MENN   KVINNER
Gaupekollen Opp    MENN KVINNER     MENN   KVINNER

MOTBAKKELØP før MOTBAKKELØPCUPEN

Fagervann Opp   2008
Fagervann Opp   2009
Sellanrå  Opp   2009
Gaupekollen Opp 2009 ØYAKARUSELLEN


ØYAKARUSLLEN 2014

Hovedøya Rundt            MENN  KVINNER
Langøyene Rundt           MENN  KVINNER
Gressholmen Rundt         MENN  KVINNER

ØYAKARUSELLEN 2013
Hovedøya Rundt            MENN  KVINNER
Langøyene Rundt           MENN  KVINNER
Gressholmen Rundt         MENN  KVINNER


ØYAKARUSELLEN 2012

Hovedøya Rundt            MENN  KVINNER
Langøyene Rundt           MENN  KVINNER
Gressholmen Rundt         MENN  KVINNER


ØYAKARUSELLEN 2011
Hovedøya Rundt            MENN  KVINNER
Langøyene Rundt           MENN  KVINNER
Gressholmen Rundt         MENN  KVINNER


ØYAKARUSELLEN 2010
Hovedøya Rundt            MENN  KVINNER
Langøyene Rundt           MENN  KVINNER
Gressholmen Rundt         MENN  KVINNER